fbpx

System Microgrid

Zielonej Wyspy Energetycznej MEB

Niezależność energetycznaZarządzanie, magazynowanie, produkcja energii w wydzielonych układach sieci lokalnejStabilizacja cen energii oraz efekt ekologiczny

Przyszłość jest już teraz

 

System niezależności energetycznej microgrid jest odpowiedzią na aktualne przemiany w światowej energetyce. Dotychczas wszystkie systemy energetyczne w państwach uprzemysłowionych bazowały na wielkich konwencjonalnych elektrowniach, które zasilały odbiorców końcowych poprzez sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Systemy microgrid są przeważnie systemami w sieci niskiego napięcia zasilającymi wydzielone sieci lokalne np.: obszarów przemysłowych i zakładów produkcyjnych, osiedli mieszkaniowych lub kompleksów budynków tj.: hotele, szpitale itp.

rolnictwo_grad

Systemy microgrid są nowością na skale światową, gdyż relatywizują rolę wielkich elektrowni i wpływu systemu energetycznego na zarządzanie sieci lokalnych. Funkcjonowanie niezależnych systemów, określanych jako „Zielone Wyspy” jest ściśle powiązane z rozwojem technologii magazynowania energii. Układy microgrid, mimo pracy równoległej z systemem energetycznym, mają na celu jak największe uniezależnienie zasilanych obszarów od sieci zewnętrznej i pełne wykorzystanie energii z niestabilnych źródeł energii odnawialnych na danym obszarze w cyklu całodobowym. Te systemy są testowane na całym świecie i będą one podstawą do całkowitej zmiany struktury systemów energetycznych i minimalizacji uzależnienia państw od paliw kopalnych.

Firma MEB jest polskim prekursorem takich rozwiązań i oferuje swój system do zastosowań na rynku polskim, w szczególności dla obszarów klastrów i spółdzielni energetycznych oraz zakładów produkcyjnych. Stworzony przez firmę MEB system microgrid jako zasilanie kompleksu uzdrowiskowo- hotelowego w Kamieniu Śląskim stawia Polskę w wąskim gronie krajów, które posiadają i wykorzystują takie systemy.