Previous
Next

We create the future of energy

About us

MEB Group, acting in the international arena, as a leader, precursor and trandsetter implements global solutions on the Polish market in the field of renewable energy sources, energy storage and management as well as e-mobility infrastructure.

The company’s mission is to make the pioneering and model solutions applicable throughout Poland and contribute to increasing the stability of the system and energy security of the country, while reducing emissions of pollutants and greenhouse gases.

Based on precise calculations – summarizing the work of renewable energy installations with energy storage – the company’s founders have repeatedly proved, both to entrepreneurs and representatives of professional energy, that this kind of global solution has a deep meaning not only in technical, ecological and social, but above all economic.

Media about MEB

Achievements

Golden Medal 2020

Modernization of the Year 2019

Opole Quality Award 2016

Get to know our realizations

Previous
Next

Kreujemy przyszłość energetyki

O nas

MEB Group działając na arenie międzynarodowej jako lider, prekursor i trandsetter wdraża światowe rozwiązania na polskim rynku w zakresie odnawialnych źródeł energii, magazynowania i zarządzania energią oraz infrastrukturą e-mobilności.

Misją firmy jest, aby pionierskie i modelowe rozwiązanie znalazły zastosowanie na terenie całej Polski i przyczyniły się do zwiększenia stabilności systemu i bezpieczeństwa energetycznego kraju przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

Na podstawie precyzyjnych wyliczeń – podsumowujących pracę instalacji OZE z magazynami energii – twórcy firmy już wielokrotnie udowodnili, zarówno przedsiębiorcom jak i przedstawicielom zawodowej energetyki, że tego rodzaju światowe rozwiązanie mają głęboki sens nie tylko techniczny, ekologiczny i społeczny, ale przede wszystkim ekonomiczny.

Media o meb

OSIĄGNIĘCIA

Złoty Medal 2020

Modernizacja Roku 2019

Opolska Nagroda Jakości 2016

Poznaj nasze realizacje

ZŁOTY
MEDAL

Sąd Konkursowy Międzynarodowych Targów Poznańskich przyznał Narodę Złotego Medalu 2020 dla firmy MEB. Nagrodzony został system microgrid „Zielonej Wyspy MEB” z zastosowaniem przemysłowych magazynów energii.

Złoty Medal to najbardziej rozpoznawalna w Polsce nagroda przyznawana za wysoki poziom innowacyjności produktów. Laureatów z każdej branży wybiera prestiżowe grono ekspertów. W konkursie nagradzana jest innowacyjność, pomysłowość i nowoczesność. Do konkursu o Złoty Medal Grupy MTP rocznie startuje niemal 500 produktów. Mogą ubiegać się o niego tylko te produkty i usługi, które wyróżniają się na rynku dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym.

„Stworzenie innowacji wymaga wyjścia poza utarte ścieżki i sposoby myślenia. Nie każda firma to potrafi. Dlatego nagradzamy liderów biznesowych za innowacyjne produkty i rozwiązania, ponieważ wchodzenie na nowe pola i wyróżnienie się, wymaga przede wszystkim odwagi.”- Sąd Konkursowy Międzynarodowe Targi Poznańskie

ZŁOTY
MEDAL

Sąd Konkursowy Międzynarodowych Targów Poznańskich przyznał Narodę Złotego Medalu 2020 dla firmy MEB. Nagrodzony został system microgrid „Zielonej Wyspy MEB” z zastosowaniem przemysłowych magazynów energii.

Złoty Medal to najbardziej rozpoznawalna w Polsce nagroda przyznawana za wysoki poziom innowacyjności produktów. Laureatów z każdej branży wybiera prestiżowe grono ekspertów. W konkursie nagradzana jest innowacyjność, pomysłowość i nowoczesność. Do konkursu o Złoty Medal Grupy MTP rocznie startuje niemal 500 produktów. Mogą ubiegać się o niego tylko te produkty i usługi, które wyróżniają się na rynku dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym.

„Stworzenie innowacji wymaga wyjścia poza utarte ścieżki i sposoby myślenia. Nie każda firma to potrafi. Dlatego nagradzamy liderów biznesowych za innowacyjne produkty i rozwiązania, ponieważ wchodzenie na nowe pola i wyróżnienie się, wymaga przede wszystkim odwagi.”- Sąd Konkursowy Międzynarodowe Targi Poznańskie

moder nizacja
roku

Zielona Wyspa Energetyczna została wybrana spośród 460 zgłoszonych obiektów w kategorii Odnawialnych źródeł energii i technologii ochrony środowiska, plasując się na pozycji lidera innowacyjnych rozwiązań na rynku OZE. Uroczystość wręczenia nagród w konkursie odbyła się 23 września 2020 roku na Zamku Królewskim w Warszawie i podsumowała najważniejsze inwestycje budowlane 2019 roku.

Zielona Wyspa Energetyczna odzwierciedla pełne możliwości kompleksowego wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz jej magazynowaniem. Inwestycja została wykonana na terenie kompleksu obiektów pałacowo-sanatoryjnych Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim.

moder nizacja
roku

Zielona Wyspa Energetyczna została wybrana spośród 460 zgłoszonych obiektów w kategorii Odnawialnych źródeł energii i technologii ochrony środowiska, plasując się na pozycji lidera innowacyjnych rozwiązań na rynku OZE. Uroczystość wręczenia nagród w konkursie odbyła się 23 września 2020 roku na Zamku Królewskim w Warszawie i podsumowała najważniejsze inwestycje budowlane 2019 roku.

Zielona Wyspa Energetyczna odzwierciedla pełne możliwości kompleksowego wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz jej magazynowaniem. Inwestycja została wykonana na terenie kompleksu obiektów pałacowo-sanatoryjnych Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim.

Opolska
Nagroda
Jakości

Jakość jest jednym z podstawowych parametrów osiągania sukcesów w sferze gospodarczej. Z momentem zerwania żelaznej kurtyny, a potem wejścia Polski w struktury UE, kraj znalazł się w nowej sytuacji gospodarki rynkowej. To wymagało opracowania strategii, przeorganizowania przedsiębiorstw i podjęcia kompleksowej rekonstrukcji systemów zarządzania.

Większość firm, które osiągnęły sukces bazuje na koncepcji zarzadzania przez jakość. Nie jest to tylko system. Jest to rodzaj filozofii zarządzania. Obejmuje doskonalenie jakości wyrobów i usług, lecz także jakości pracy, konstrukcji, technologii procesów i systemów wytwórczych. rodzaj filozofii zarządzania jakością, bazującej na nieustannym diagnozowaniu i doskonaleniu wszystkich elementów przedsiębiorstwa.

Popularyzacji i promocji tej metody służy między innymi Opolska Nagroda Jakości. Konkurs organizowany jest na terenie województwa opolskiego.

Opolska
Nagroda
Jakości

Jakość jest jednym z podstawowych parametrów osiągania sukcesów w sferze gospodarczej. Z momentem zerwania żelaznej kurtyny, a potem wejścia Polski w struktury UE, kraj znalazł się w nowej sytuacji gospodarki rynkowej. To wymagało opracowania strategii, przeorganizowania przedsiębiorstw i podjęcia kompleksowej rekonstrukcji systemów zarządzania.

Większość firm, które osiągnęły sukces bazuje na koncepcji zarzadzania przez jakość. Nie jest to tylko system. Jest to rodzaj filozofii zarządzania. Obejmuje doskonalenie jakości wyrobów i usług, lecz także jakości pracy, konstrukcji, technologii procesów i systemów wytwórczych. rodzaj filozofii zarządzania jakością, bazującej na nieustannym diagnozowaniu i doskonaleniu wszystkich elementów przedsiębiorstwa.

Popularyzacji i promocji tej metody służy między innymi Opolska Nagroda Jakości. Konkurs organizowany jest na terenie województwa opolskiego.

Przykładowa kalkulacja dotyczy rozwiązania montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu dwuspadowym z ekspozycją południową dachu krytego blachodachówką.

Kalkulacja zawiera: opinię i wyłącznik p.poż (dot. Instalacji pow. 6,5 kW), zgłoszenie mikro-instalacji do Operatora Sieci Dystrybucyjnej, uruchomienie instalacji, monitoring funkcjonowania sieci do 2 lat z możliwością przedłużenia. Dane na dzień 06.04.2022

Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Posiadacze budynku bez prawa własności nie mogą odliczyć ulgi. Dane na dzień 06.04.2022

Wszelkie aktualne informacje o ulgach, dotacjach i warunkach ich przyznawania znajdą Państwo na stronach rządowych:

https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez MEB Technical sp. z o.o. w opolu treści marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez MEB Technical sp. z o.o., na podany przeze mnie numer telefonu oraz mail.

DOM JEDNORODZINNY

MEB ID 1

Rodzina 3 osobowa 

Instalacja o mocy

3,33 kWp = 17 000 zł*

Po odliczeniu ulgi termomodernizacyjnej

Cena ostateczna*
14 100 zł

DOM JEDNORODZINNY

MEB ID 1

Rodzina 3 osobowa 

Instalacja o mocy

3,33 kWp = 17 000 zł*

Po odliczeniu ulgi termomodernizacyjnej

Cena ostateczna*
14 100 zł