fbpx

Akademia MEB

Wieloletnie doświadczenie i współpraca z zagranicznymi partnerami gwarancją jakości

Akademia MEB

Jesteśmy jedynym ośrodkiem na Opolszczyźnie, który posiada akredytację z Urzędu Dozoru Technicznego na prowadzenie szkoleń z zakresu instalacji fotowoltaicznych.

Idąc śladami inteligentnych rozwiązań firma MEB Technical GmbH Sp. z o.o. na terenie Opolskiego Centrum Logistycznego przy ul. Głogowskiej 41 uruchomiła Centrum Szkoleniowo- Badawcze Grupy MEB w zakresie rozwoju technologii fotowoltaicznych oraz technologii magazynowania i zarządzania energią elektryczną. Dzięki grupie MEB woj. opolskie doczekało się pierwszej bezpłatnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Znajduje się ona na parkingu Opolskiego Centrum Logistycznego.

Centrum szkoleniowe

Zachodnioeuropejski w tym głównie niemiecki know-how w zakresie produktów, serwisu oraz obsługi klienta, którego standardy wdrażane są w całej grupie MEB, sprawia, że równieżna rynku polskim  z sukcesem koncentrujemy się na profesjonalnym świadczeniu naszych usług i poszukiwaniu najlepszych rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii.

Z pomocą wysoko wykwalifikowanej kadry inżyniersko-dydaktycznej  w ramach Centrum Szkoleniowego MEB, realizowane są szkolenia zwiększające świadomość energetyczną, ekologiczną i technologiczną w zakresie realizacji i finansowania projektów z zastosowaniem energii odnawialnych. Na bieżąco śledzimy dostępne programy wsparcia i w sposób kompleksowy dzielimy siętą wiedzą z potencjalnymi inwestorami.

Konferencje branżowe w zakresie OZE i magazynowania energii

Nieustanny rozwój jest szczególnie istotny w dziedzinach, które rozwijają się tak dynamicznie jak odnawialne źródła energii. Możemy pochwalić się uczestnictwem w konferencjach branży OZE oraz prelekcjami o magazynach energii podczas konferencji organizowanych przez Politechnikę Opolską i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Prowadziliśmy również wykład na temat nowych koncepcji sieci energetycznych z udziałem źródeł OZE i magazynów energii w ramach szkoleń specjalistycznych dla kierowników działów operatorów systemu energetycznego.